Deklaracja dostępności

Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zazrymanowzdroj.com.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak udogodnień dla osób niesłyszących/niedosłyszących w opublikowanych filmach promocyjnych - pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku.
 • Nie wszystkie odnośniki są unikalne, te których używamy posiadają tą samą składnię "Dowiedz się więcej", która zawsze odpowiada za rozwinięcie treści czytanego artykułu.
 • Strona nie pozwala na zmianę odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami za pomocą wbudowanych funkcji.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony, będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Do przeprowadzenia samooceny wykorzystano dostępne narzędzie do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa zazrymanowzdroj.com.pl spełnia wymagania w 93.31 % (na 100 możliwych). Wynik oceny jest dostępny na stronie checkers.eii.eu

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Salvatore Di Pasquale.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 13 13435720

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie
 • Adres: ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 13 134356620

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Zakład Aktywności Zawodowej mieści się w Rymanowie-Zdroju przy ul. PCK 3. Wejście do obiektu gdzie się znajdują budynek "A", "B" i "C" jest zabezpieczone bramkami. Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parkingu wewnętrznym, miejsca są oznakowane.

 

Budynek "A"

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia - wejście główne, wejście boczne (pomieszczenia hotelowe) wszystkie wejścia dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Oznaczenia dotyczące wejścia znajdują się na drzwiach budynku "A".
 3. Budynek jest dwukondygnacyjny, tylko parter jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach, dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia za wyjątkiem pomieszczeń na piętrze, które nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 4. W budynku są toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Nad wejściami do budynku nie ma głośników ani systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 9. Wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami.
 10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

Budynek "B"

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia - wejście główne, wejście boczne (pomieszczenia hotelowe, kuchnia, jadalnia, świetlica, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia rehabilitacyjne, szatnia pracownicza). Inne wejścia są przeznaczone dla pracowników zakładu. Wszystkie wejścia dostosowane są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich za wyjątkiem pomieszczeń technicznych.
 2. Oznaczenia dotyczące wejścia znajdują się na drzwiach budynku "B".
 3. Budynek jest dwukondygnacyjny, tylko parter jest dla osób poruszających się na wózkach, dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia za wyjątkiem pomieszczeń na piętrze, które nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 4. W budynku są toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Nad wejściami do budynku nie ma głośników ani systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 9. Wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami.
 10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

Budynek "C"

 1. Do budynku prowadzą trzy wejścia - wejście główne (pomieszczenia gastronomiczne, pomieszczenia techniczne, szatnia pracownicza), wejście do pomieszczenia pomocniczego kuchennego oraz wejście do pracowni konfekcjonowania. Wszystkie wejścia dostosowane są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Oznaczenia dotyczące wejścia znajdują się na drzwiach budynku "C".
 3. Budynek jest jednokondygnacyjny, parterowy, dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia za wyjątkiem pomieszczeń technicznych.
 4. W budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Nad wejściami do budynku nie ma głośników ani systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 9. Wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami.
 10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

Udogodnienia

 • Wersja kontrastowa - wprowadziliśmy kontrast kolorystyczny wszystkich elementów strony internetowej przekazujących treść.
 • Zmiana rozmiaru tekstu - wprowadziliśmy mechanizm powiększania czcionki na stronie internetowej niezależnie od narzędzi oferowanych przez przeglądarkę.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Strona internetowa jest przygotowana w prostym i zrozumiałym języku.
 • Strona internetowa jest wykonana w technice RWD (Responsive web design) co umożliwia przeglądanie strony na ekranach urządzeń mobilnych takich jak palmtopy, tablety, smartfony.

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności witryn wydawanych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie.

 

I. Wprowadzenie

 1. Szanując prywatność użytkowników odwiedzających wydawane przez nas witryny, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie (zwane dalej PSONI Koło w Rymanowie) stosuje niniejszą Politykę prywatności, aby zapewnić należytą ochronę danych użytkowników.
 2. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych, które mogą być przez nas przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem witryn PSONI Koło w Rymanowie.
 3. W szczególności Polityka prywatności dotyczy następujących witryn należących do:
  • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie - publikowanej pod adresem www: psoni-rymanow.org
  • Zakład Aktywności Zawodowej - publikowanej pod adresem www: zazrymanowzdroj.com.pl
  • Warsztat Terapii Zajęciowej - publikowanej pod adresem www: wtz-rymanow.org
  • Środowiskowy Dom Samopomocy - publikowanej pod adresem www: sds-rymanow.org.pl
  • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - publikowanej pod adresem www: orew-rymanow.org.pl

II. Zbieranie danych

 1. Podczas wizyt na stronach naszych witryn internetowych zbierane są dane o odwiedzających, w tym:
  • dane gromadzone automatycznie i zapisywane w dziennikach serwera,
 2. Dane gromadzone automatycznie i zapisywane w dziennikach serwera (tzw. logach), zawierają szereg informacji o użytkownikach odwiedzających nasze witryny. Znane nam są:
  • zapytania HTTP kierowane do naszego serwera,
  • publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają nasze zasoby,
  • adresy URL zasobów przeglądanych w naszych witrynach,
  • czasy nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi,
  • nazwy stacji klienta zidentyfikowane przez protokół HTTP,
  • informacje o użytej przez użytkownika przeglądarce,
  • adres www strony poprzednio odwiedzanej w przypadku, gdy przejście do stron PSONI Koło w Rymanowie nastąpiło z innej witryny poprzez odnośnik,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły podczas transakcji HTTP.

III. Wykorzystanie danych gromadzonych automatycznie

 1. PSONI Koło w Rymanowie zapewnia, że dane gromadzone automatycznie w dziennikach serwera z zasady:
  • nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze witryny, w szczególności nie są kojarzone z danymi osobowymi użytkowników.
  • nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz głównymi administratorami witryn.
 2. Administrator serwera i administratorzy serwisów mogą zmierzać do zidentyfikowania konkretnej osoby na podstawie informacji zarejestrowanych w logach serwera tylko w przypadku prób naruszenia integralności systemu plików przez osoby nieuprawnione.
 3. Na podstawie plików dzienników mogą być generowane statystyki wspomagające administrowanie witrynami. Statystyki te nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające witryny.

IV. Ciasteczka [Cookies]

 1. Kiedy użytkownik który wchodzi na strony naszych witryn, na dysku jego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.
 2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in. po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
 3. Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki.
 4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki ciasteczek mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
 5. Pliki ciasteczek nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
 6. Informacji zapisywanych w plikach ciasteczek nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 7. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania.
 8. Jeśli użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to jego zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w jego komputerze.
 9. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w naszych witrynach. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

VIII. Zmiany w Polityce prywatności

 1. Data ostatnio dokonanych zmian uwidoczniona jest na początku niniejszej Polityki prywatności.

IX. Zastrzeżenia

 1. W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione
 2. Publikowane przez PSONI Koło w Rymanowie witryny zawierają odnośniki do innych stron internetowych (www). Nasze Stowarzyszenie PSONI Koło w Rymanowie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie wyszczególnionych we wprowadzeniu witryn PSONI Koło w Rymanowie. Namawiamy, by po przejściu z naszych witryn na inne strony, zapoznać się z ustaloną tam polityką prywatności.

X. Informacje dodatkowe

 1. W ramach prowadzonych witryn internetowych nie gromadzimy, nie zapisujemy, nie przetwarzamy i nie wykorzystujemy imiennych danych osobowych użytkowników.

 

Data ostatnio wprowadzonych zmian: 20 maja 2017 r.

 

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO).
W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Zakład Aktywności Zawodowej PSONI Rymanów Zdrój, Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Aktywności Zawodowej PSONI Rymanów Zdrój. Można się z nami kontaktować:
  • osobiście w siedzibie: 38-481 Rymanów Zdrój, ul. PCK 3
  • listownie na adres: 38-481 Rymanów Zdrój, ul. PCK 3
  • telefonicznie: 13 43 57 720
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Zgodnie z nowymi przepisami, uwzględniając potrzebę zachowania kontaktu z Państwem informujemy, że dane przekazane przez Państwa posłużą nam w celu przedstawienia ofert handlowych, promocji, skierowania do Państwa treści marketingowych, sprzedaży towaru i usług, kompleksowej realizacji umów oraz prowadzenia analiz wewnętrznych, a także w celu odpowiedzi na ewentualne Państwa pytania oraz weryfikację wiarygodności płatniczej.
 3. Okres przechowywania danych osobowych: dla utrzymania relacji biznesowej dane zostaną przechowane bezterminowo.
 4. Odbiorcy Państwa danych osobowych: nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych innym Odbiorcom.
 5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy: nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych - przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo do wycofania zgody,
  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.
  Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Zakładem Aktywności Zawodowej PSONI Rymanów Zdrój, 38-481 Rymanów Zdrój, ul. PCK 3
 7. Prawo wniesienia skargi do organu: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Z poważaniem

Zakład Aktywności Zawodowej PSONI Rymanów Zdrój
38-481 Rymanów Zdrój, ul. PCK 3

tel. 13 43 57 720