Deklaracja dostępności

Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zazrymanowzdroj.com.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak udogodnień dla osób niesłyszących/niedosłyszących w opublikowanych filmach promocyjnych - pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku.
 • Nie wszystkie odnośniki są unikalne, te których używamy posiadają tą samą składnię "Dowiedz się więcej", która zawsze odpowiada za rozwinięcie treści czytanego artykułu.
 • Strona nie pozwala na zmianę odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami za pomocą wbudowanych funkcji.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony, będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Do przeprowadzenia samooceny wykorzystano dostępne narzędzie do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa zazrymanowzdroj.com.pl spełnia wymagania w 93.31 % (na 100 możliwych). Wynik oceny jest dostępny na stronie checkers.eii.eu

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Salvatore Di Pasquale.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 13 13435720

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie
 • Adres: ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 13 134356620

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Zakład Aktywności Zawodowej mieści się w Rymanowie-Zdroju przy ul. PCK 3. Wejście do obiektu gdzie się znajdują budynek "A", "B" i "C" jest zabezpieczone bramkami. Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parkingu wewnętrznym, miejsca są oznakowane.

 

Budynek "A"

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia - wejście główne, wejście boczne (pomieszczenia hotelowe) wszystkie wejścia dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Oznaczenia dotyczące wejścia znajdują się na drzwiach budynku "A".
 3. Budynek jest dwukondygnacyjny, tylko parter jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach, dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia za wyjątkiem pomieszczeń na piętrze, które nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 4. W budynku są toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Nad wejściami do budynku nie ma głośników ani systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 9. Wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami.
 10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

Budynek "B"

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia - wejście główne, wejście boczne (pomieszczenia hotelowe, kuchnia, jadalnia, świetlica, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia rehabilitacyjne, szatnia pracownicza). Inne wejścia są przeznaczone dla pracowników zakładu. Wszystkie wejścia dostosowane są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich za wyjątkiem pomieszczeń technicznych.
 2. Oznaczenia dotyczące wejścia znajdują się na drzwiach budynku "B".
 3. Budynek jest dwukondygnacyjny, tylko parter jest dla osób poruszających się na wózkach, dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia za wyjątkiem pomieszczeń na piętrze, które nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 4. W budynku są toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Nad wejściami do budynku nie ma głośników ani systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 9. Wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami.
 10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

Budynek "C"

 1. Do budynku prowadzą trzy wejścia - wejście główne (pomieszczenia gastronomiczne, pomieszczenia techniczne, szatnia pracownicza), wejście do pomieszczenia pomocniczego kuchennego oraz wejście do pracowni konfekcjonowania. Wszystkie wejścia dostosowane są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Oznaczenia dotyczące wejścia znajdują się na drzwiach budynku "C".
 3. Budynek jest jednokondygnacyjny, parterowy, dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia za wyjątkiem pomieszczeń technicznych.
 4. W budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Nad wejściami do budynku nie ma głośników ani systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 9. Wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami.
 10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

Udogodnienia

 • Wersja kontrastowa - wprowadziliśmy kontrast kolorystyczny wszystkich elementów strony internetowej przekazujących treść.
 • Zmiana rozmiaru tekstu - wprowadziliśmy mechanizm powiększania czcionki na stronie internetowej niezależnie od narzędzi oferowanych przez przeglądarkę.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Strona internetowa jest przygotowana w prostym i zrozumiałym języku.
 • Strona internetowa jest wykonana w technice RWD (Responsive web design) co umożliwia przeglądanie strony na ekranach urządzeń mobilnych takich jak palmtopy, tablety, smartfony.