Realizacja zadania pt. "Szkolenia Obsługi Kelnerskiej" dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI Rymanów Zdrój ma na celu podnoszenie kwalifikacji i poziomu umiejętności zawodowych 30 pracowników z niepełnosprawnością z ważnymi orzeczeniami zatrudnionymi w sekcji gastronomicznej naszego Zakładu, w lokalu gastronomicznym Nasza Chata i w lokalu cukierniczo-gastronomicznym ZAZ/SMAK.

Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach pozwoli osobom z niepełnosprawnością intelektualną na poszerzenie wiedzy teoretycznej, zdobycie nowych umiejętności praktycznych oraz zwiększenie jakości wykonywanej pracy. Szkolenia nastawione będą na zdobycie konkretnych umiejętności z zakresu obsługi kelnerskiej. Uczestnicy szkolenia otrzymają konkretne rozwiązania sytuacji zawodowych i będą mieć możliwość przećwiczenia prezentowanych przez trenera narzędzi pracy. Efektem realizacji zadania będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych i społecznych osób z niepełnosprawnością. Położenie szczególnego nacisku na warsztatową formę tych szkoleń, daje gwarancję, że uczestnicy zajęć dogłębnie przyswoją omawiane zagadnienia. W wyniku realizacji zadania, pracownicy z niepełnosprawnością nauczą się wykorzystywać nabytą wiedzę w praktyce codziennie na swoich stanowiskach pracy oraz będą mieć szanse wzbogacić swoje CV na ewentualność podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

 

Szkolenia Obsługi Kelnerskiej odbędą się w Restauracji "Naftaya" Hotelu**** Nafta Krosno, ul. Lwowska 21, 38-400 Krosno, zgodnie z poniższą charakterystyką:

 

Termin/y / godziny / ilość:

  • 13.12.2022r. w godzinach 10:00 - 13:00 dla 10 os.
  • 14.12.2022r. w godzinach 10:00 - 13:00 dla 10 os.
  • 15.12.2022r. w godzinach 10:00 - 13:00 dla 10 os.

 

Szkolenia realizowane będą przez Trenera Firmy Szkoleniowej która posiada doświadczenie i działa w branży HoReCa. Zakończą się podsumowaniem "egzaminacyjnym" i zaświadczeniem odbycia "Szkolenia Obsługi Kelnerskiej".

 

Tematyka szkolenia:

  • zapoznanie się z organizacją pracy Personelu - Kelnera - wygląd zewnętrzny, ubiór, zasady higieny, cechy osobowości
  • poznanie kolejności podawania potraw
  • omówienie zasad savoir vivre przy stole
  • obsługa Gościa od powitania do pożegnania
  • prowadzenie konwersacji z Gościem
  • inne nie wymienione.

 

Koszty testowej konsumpcji, która będzie służyła warsztatowej realizacji szkoleń, zawarte są w cenie szkolenia.

W związku z realizacją szkoleń będzie zakupione 30 kompletów strojów kelnerskich, które otrzymają osoby z niepełnosprawnością uczestniczące w szkoleniu. Hotel**** Nafta Krosno posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością. Nad realizacją zadania nadzór będą sprawować 2 osoby z kierownictwa i 2 osoby z personelu poszczególnych sekcji i lokali Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI Rymanów Zdrój na każdą grupę. Relacja z realizacji szkoleń będzie umieszczona na stronie internetowej Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI Rymanów Zdrój.

 

Realizacja zadania pt. „Szkolenia Obsługi Kelnerskiej” dla 30 pracowników z niepełnosprawnością Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI Rymanów Zdrój zatrudnionymi w sekcji gastronomicznej ZAZ, w lokalu gastronomicznym Nasza Chata i w lokalu cukierniczo-gastronomicznym ZAZ/SMAK.

"Dofinansowano ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie"

Logo ROPS Logo PFRON