Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rymanowie Zdroju powstał z inicjatywy Pani Barbary Famielec inspiratorki i założycielki Koło w Rymanowie i placówek prowadzących szeroko rozumianą rehabilitację osób z niepełnosprawnością.

Powstanie 16 grudnia 2003 roku pierwszego Zakładu Aktywności Zawodowej na Podkarpaciu pozwoliło utworzyć 27 miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością oraz 11 miejsc dla personelu obsługowo-rehabilitacyjnego. W roku 2014 powstał lokal gastronomiczny Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju "Nasza Chata". Koleine otwarto w roku 2017 "ZAZ/SMAK" lokal cukierniczo-gastronomiczny Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie. W roku 2023 po 20-latach działalności, w ZAZ-ie pracuje 75 osób z niepełnosprawnością i 30 osób kadry.

To wszystko byłoby niemożliwe bez wizji, ogromnej pracy i serc ludzi dobrej woli.

 

Dziękujemy z całego serca.