Pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI Rymanów-Zdrój 31 października brali udział w Zawodach Lekkoatletycznych dla Osób z Niepełnosprawnościami które się odbyły na obiektach UCL Ośrodek Badań Innowacyjnych w Sporcie w Rzeszowie. Dziękujemy naszej drużynie za udział. Byliście świetni jak również Polskiemu Związek Organizatorów ZAZ i WTZ za organizację tego wspaniałego wydarzenia.