Jarosławscy self-adwokaci wyruszyli w teren. W ramach projektu "Usłysz głosy self-adwokatów" w Rymanowie Zdroju poprowadzili warsztaty dla pracowników i uczestników placówek prowadzonych przez tamtejsze Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Chodziło o zachęcenie do podjęcia podobnej działalności w Rymanowie.

Czym jest self-adwokatura? Jest to występowanie we własnym imieniu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną - stają się oni rzecznikami własnych spraw. Większość osób z niepełnosprawnością intelektualną nie jest słuchanych, sprawują oni niewielką kontrolę nad własnym życiem, nie są traktowani z szacunkiem. Często wynika to z niedoceniania ich umiejętności.

Wielu członków rodzin i profesjonalistów nadal postrzega osoby z niepełnosprawnością intelektualną jak dzieci i nie pozwala im na swobodę w podejmowaniu decyzji, popełniania błędów i uczenia się sprawowania większej kontroli nad własnym życiem.