Zakład Aktywności Zawodowej PSONI w Rymanowie-Zdroju jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych. W zakładzie działalność obsługowo-rehabilitacyjna prowadzona jest w sekcjach: hotelarsko-gastonomicznej oraz ogrodnicznej. Osoby niepełnosprawne zatrudnione są w grupach zawodowych: pomoc kuchenna, pomoc hotelarza oraz pomoc ogrodnika. Rehabilitacja zawodowa wspomagana jest przez terapię ruchową, terapię higieny osobistej i zaradności życiowej. W Zakładzie zatrudniamy 75 osób niepełnosprawnych, które korzystają z zabiegów rehabilitacji ruchowej opieki pielęgniarskiej i psychologicznej oraz z różnych form rekreacji.