(13) 43 57720zakladaz@op.pl

Turnus 2018

 

TURNUS REHABILITACYJNY

Posiadamy wpis do rejestru organizatorów turnusów w profilach:
z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia, z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Wpis do rejestru ośrodków w profilach:
z dysfunkcją narządu ruchu – w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia.

Zakład Aktywności Zawodowej posiada prawo do przyjmowania następujących turnusów rehabilitacyjnych:

 1. usprawniająco – rekreacyjny,
 2. rekreacyjno-sportowy i sportowy,
 3. szkoleniowy: aktywizacja społeczno-zawodowa, aktywizacja zawodowa, kurs BHP,
 4. nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością

 

ZAPEWNIAMY:

 • Nocleg w pokojach 2,3,4- osobowych z pełnym i niepełnym węzłem sanitarnym wyposażonych w TV i WIFI
 • Posiłki (domowa kuchnia) w formie porcjowanej
 • Opiekę medyczną (lekarską i pielęgniarską)
 • Szeroka gama zabiegów rehabilitacyjnych
 • Tereny rekreacyjne – sąsiedztwo lasu, miejsce na ognisko (grill), altana
 • Możliwość skorzystania z pijalni wód mineralnych oraz pozostałych źródeł wód występujących w różnych miejscach parku zdrojowego
 • Dodatkowe atrakcje – w pobliżu ośrodka kort tenisowy, wyciąg narciarski, ścieżki rowerowe, leśna klasa dydaktyczna.

PROGRAM POBYTU:
Wieczorki taneczne, zwiedzanie uzdrowiska, piesze wycieczki w dolinę Wołtuszowej, na górę Zamczyska, poznawanie urokliwych zakątków przyrodniczych, całodniowa wycieczka autokarowa po ziemi krośnieńskiej, ognisko – śpiewanie piosenek biesiadnych.

CENNIK TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH NA 2018 r. Z DOFINANSOWANIEM PFRON:
Cena obejmuje opiekę medyczną (dwa badania lekarskie) oraz 20 zabiegów fizykoterapeutycznych.
Do dyspozycji naszych gości jest parking strzeżony w odległości do 100 m.
W wolnym czasie mamy dla państwa wiele pozycji kulturalnych i turystycznych prowadzonych przez naszego pracownika KO.

 

                  Rodzaj zabiegu      Cena     Czas zabiegu
Inhalacja indywidualna 5 zł.  10 min.
Lampa Solux 4 zł.  10 min.
Gimnastyka indywidualna   6 zł.  30 min.
Gimnastyka zbiorowa 4 zł.  20 min.
Masaż odcinka C,Th lub L-S 10 zł.  10 min.
Magnetronik 8 zł.  15 min.
Diadynamik  5 zł.  2-8 min.
Elektrostymulacja 5 zł.  -
Interdynamik 5 zł.  10, 15 min.
Jonoforeza 5 zł.  10, 15 min.
Prądy Traberta 5 zł.  8-15 min.
Laser 9 zł.  -
Ultradźwięki 7 zł.  -
Terapia podciśnieniowa VAC 10 zł.  15 min.

Terapia kolorami lampą Q.Light    10 zł.     10 min.

 

Koszt pobytu:

- osoba biorąca udział w turnusie – 1.200 zł.

- opiekun – 1.200 zł. z zabiegami, jeśli zrezygnuje z zabiegów – 1.100 zł.

Cena nie obejmuje opłaty klimatycznej i ubezpieczenia od NNW

 

Dopłaty:

– zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym – dopłata 300 zł.

Informujemy naszych Klientów, że w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym nie ma możliwości płacenia kartą płatniczą.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY

 

Uwaga: pomimo dołożenia wszelkich starań, aby treści publikowane na naszej stronie internetowej były aktualne, nie gwarantujemy, że dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń.

 

 

Regulamin Pobytu

Szanowny kliencie prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi
w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 1. Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
  W szczególnych przypadkach (o ile jest to możliwe) jest możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu / wyjazdu.
 2. Klienci obiektu korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników ośrodka.
 3. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych, jak również drobnego sprzętu AGD do pielęgnacji osobistej, np. suszarka do włosów, itp.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania lub do anulowania pobytu ze skutkiem natychmiastowym osobom: będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz zachowujących się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 5. Przekazanie kluczy następuje po telefonicznym bądź e-mailowym uzgodnieniu godziny przyjazdu/wyjazdu na miejsce. Na około godzinę przed przybyciem na miejsce wymagamy potwierdzenia telefonicznego, celem umówienia się na odbiór kluczy.
 6. Zgubienie kluczy do pokoju pociąga za sobą konsekwencje finansowe.
 7. Przedłużenie pobytu jest możliwe wówczas, gdy posiadamy wolne miejsca noclegowe na minimum 24 godziny przed zakończeniem rezerwacji.
 8. Osoba zamierzająca opuścić ośrodek przed wcześniej zgłoszonym terminem wyjazdu powinna o tym fakcie zawiadomić recepcję z jednodniowym wyprzedzeniem w celu załatwienia formalności.
 9. Opłaty za zakwaterowanie określa cennik. W naszym ośrodku nie ma możliwości płacenia kartami płatniczymi.
 10. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe w recepcji,
  w celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem
  z fotografią.
 11. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych  zameldowanych gości.
 12. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, pozostawionego na terenie ZAZ. Jednocześnie prosimy o nie zastawianie samochodami drogi przeciwpożarowej wokół budynku drewnianego.
 13. Zaliczka za pobyt wynosi 30% wartości całego pobytu (lub kwota w zaokrągleniu) – wpłata na konto po ustaleniu rezerwacji telefonicznej lub e-mailem. Pozostała część zapłaty za pobyt pobierana jest podczas przekazywania kluczy. Prosimy nie przesyłać zaliczek przed otrzymaniem e-maila z potwierdzeniem rezerwacji.
 14. W przypadku dokonywania rezerwacji „z dnia na dzień” lub na bieżąco, całość kwoty za pobyt pobierana jest podczas przekazywania kluczy.
 15. W przypadku braku wpłaty zaliczki w terminie ustalonym, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 16. W przypadku rezygnacji z wcześniej dokonanej rezerwacji nie dokonujemy zwrotów zaliczek.
 17. W przypadku skrócenia pobytu przez Klienta, pokrywa On całkowity koszt dokonanej wcześniej rezerwacji. Nie zwracamy różnic we wcześniej ustalonych
  i zaakceptowanych wpłatach.
 18. Nasze obiekty monitorowane są z zewnątrz i w wewnątrz. W przypadku przekroczenia ilości osób, na którą została złożona wcześniej rezerwacja i niepoinformowania, o tym fakcie w recepcji, zostaje pobierana opłata za Gościa w wysokości 100 zł od osoby za dobę, ponadto zastrzegamy sobie prawo do usunięcia z ośrodka wszystkich Gości oraz anulowania rezerwacji.
 19. Goście odwiedzający Klientów ośrodka, zobowiązani są opuścić ośrodek do godziny 22.00. W przeciwieństwie Gość zostaje potraktowany jako Klient i jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za pobyt. W przypadku niezgłoszenia dodatkowych osób przebywających w apartamencie po godzinie 22.00 istnieje możliwość anulowania pobytu ze skutkiem natychmiastowym.
 20. Goście przebywający w ośrodku dłużej niż 3 godz. zobowiązani są do uiszczenia opłaty za media (wg cennika).
 21. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela
  o ewentualnych uszkodzeniach i brakach w zastanym obiekcie oraz szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość szkód oraz koszty związane z ich usunięciem pokrywa Klient.
 22. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz cisza nocna
  w godzinach 22.00 – 6.00.
 23. Wprowadzenie zwierząt do budynków możliwe jest tylko za zgodą pracowników ZAZ.
 24. Informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 25. Prawem właściwym dla sporów między właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela obiektu.

Uwaga: Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu Pobytu.

 

Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.zazrymanowzdroj.com.pl , w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych.