(13) 43 57720zakladaz@op.pl

RODO

Szanowni Państwo, 

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO).
W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Zakład Aktywności Zawodowej PSONI Rymanów Zdrój, Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.
Proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Aktywności Zawodowej PSONI Rymanów Zdrój. Można się z nami kontaktować:
– osobiście w siedzibie: 38-481 Rymanów Zdrój, ul. PCK 3
– listownie na adres: 38-481 Rymanów Zdrój, ul. PCK 3
– telefonicznie: 13 43 57 720
– e-mail: zakladaz@op.pl, zaz.rymanowzdroj@gmail.com, zaz.rymanow@psoni.org.pl

 1. Zgodnie z nowymi przepisami, uwzględniając potrzebę zachowania kontaktu z Państwem informujemy, że dane przekazane przez Państwa posłużą nam w celu przedstawienia ofert handlowych, promocji, skierowania do Państwa treści marketingowych, sprzedaży towaru i usług, kompleksowej realizacji umów oraz prowadzenia analiz wewnętrznych, a także w celu odpowiedzi na ewentualne Państwa pytania oraz weryfikację wiarygodności płatniczej.
 2. Okres przechowywania danych osobowych: dla utrzymania relacji biznesowej dane zostaną przechowane bezterminowo.

  4. Odbiorcy Państwa danych osobowych: nie będziemy przekazywać Państwa  danych  osobowych innym Odbiorcom.

  5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy: nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  6. Państwa  prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  – prawo do wycofania zgody,
  – prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
  – prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
  – prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
  – prawo żądania ograniczenia przetwarzania  Państwa danych osobowych,
  – prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.
  Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Zakładem Aktywności Zawodowej PSONI Rymanów Zdrój, 38-481 Rymanów Zdrój, ul. PCK 3

 3. Prawo wniesienia skargi do organu: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z poważaniem

Zakład Aktywności Zawodowej PSONI Rymanów Zdrój
38-481 Rymanów Zdrój, ul. PCK 3

tel. 13 43 57 720